Tetování Mága


Cesta do vyšší dimenze 
Nejprve trochu teorie. Nacházím-li se v dvourozměrném prostoru, stačí když z plochy vyvedu vertikální přímku. V tu chvíly vytvářím prostor krychle tedy třírozměrný prostor. Vžijme se na chvíli do vězňova dilema. Vězeň neztrácí čas přemýšlením nad tím, že pevná hmota ve skutečnosti není pevná, a proto může prolézt zdí. To je téma, které mě fascinuje už delší dobu. Myslím si, že cesta z tohoto ,,vězení" míří k černé díře. Čérná díra pohlcuje všechnu hmotu a neunikne před ni ani světlo. Je to skutečná temnota, kde vše končí v nicotu? Nebo vytváří další vesmír? Napadá mě, tak jak se rozdělují buňky, je možné, že černá díra je spojení stěn dvou vesmírů.
Nyní se podívejte obraz na hlavu muže s magickou přilbou. Pojmenoval jsem ho mág (1). Mág stojí za horizontem černé díry. Otevírá svá ústa a nádechem roztáčí černou díru, která vysává náš vesmír, jež je znázorněn rozpadajícím se lesem a lítajícím kamením. V helmě mága se absorbuje energie a vytváří nový svět. Při pohledu na tento obraz si uvědomuji, že tak jak činní mág, může člověk svým myšlením ve svém nitru dělat to samé. Je to jen na jeho fantazii.


Děkuji osobě, která mi poskytla důvěru a svou kůži. A děkuji za jeho energii, kterou jsme do díla společně vložili.
Pokud se vám dílo líbí a inspirovalo vás k něčemu, co by jste chtěli mít na kůži, kontaktujte mě

 

(1) Slovo mág či magie je pro dnešní společnost něco, o čem si myslí, že patří do pohádek. Přitom na sebe magii chrlíme kažý den. Magie je totiž vyřčené slovo. Než naše civilizace propadla starozákonní vizi světa, naše kultura dříve považovalo slovo jako obětinu bohu. Každé slovo totiž rezonuje se vším, s čím přijde do kontaktu. Ovlivňuje vaši náladu, zdraví a hlavně tvoří celý náš svět. Pro staré Slovany bylo slovo největší dar bohům. Kdyby mluvili zle, probudili by svár. Svár vede k prolití krve a krev je potravou boha války. Navíc při každé hořkosti zatěžujete vaše nadledvinky a uděláte si zle s vašim zdravím. Naši předci věděli, že když budou mluvit o špatných věcech, budou je živit energií. Proto do dnes říkáme, že nám někdo nestojí ani za slovo. Přijetím židokřesťanské koncepce jsme byly nuceni naše svátky a zvyky opustit a být Slovanem se pro nás stalo už jen určením k etnicitě. Nyní máme jednoho boha, kterému jako obětinu vzdáváme krev. Malý detail, který přetočil způsob myšlení celé naší kultury.